Κατασκευαστής και διανεμητής των πυροσβεστικών συσκευών
και συστημάτων υδρανθών

>
Česky English Russian Arabian Italian Romania Greek Slovenia Croatia Spanish Slovensky

Σβήσιμο εξοπλισμού

Η εταιρεία Červinka - Czech republic, s.r.o. Τσιέρβινκα - Δημοκρατία της Τσεχίας, Ε.Π.Ε. προσφέρει συνολικές υπηρεσίες στον τομέα πυροσβεστικής ασφάλειας, από την επεξεργασία των τεχνικών εγγράφων, την εξασφάλιση πυροσβεστικής ασφάλειας των κτιρίων μέχρι τα πραγματικά στοιχεία της πυροσβεστικής προφύλαξης.